ในแต่ระช่วงอายุของเด็ก เราควรเลือกของเล่นแบบไหนดี  

0 Comments
ของเล่นเด็กเล็ก

ในช่วงแต่ละอายุของเด็กนั้น จะมีการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นเข้าใจ และ เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาของเด็กนั้น เราจะสามารถเลือกซื้อของเล่นเด็กเล็ก  ได้อย่างถูกต้อง และ ที่สำคัญจะช่วยให้สามารถเลือกของเล่นที่สามารถเลือกการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าในแจ่ละช่วงอายุนั้นจะมีการพัฒนาในรูปแบบไหน และ เรานั้นจะเลือกของเล่นอย่างไรดี   ของเล่นที่เหมาะสมสำหรับวัย 0-6 เดือน   ของเล่นสำหรับเด็กในช่วงนี้นั้นเป็นช่วงแรกเกิด โดยของเล่นที่เหมาะสมกับของเล่นเด็กเล็ก การเลือกให้เหมาะสมนั้นจะเป็นการเลือกของเล่นที่มีการกระตุ้นการมองเห็น โดยเด็กในช่วงแรกเกิดนั้นอาจจะยังพัฒนาการไม่แข็งแรง การเลือกของเล่นที่มีการกระตุ้นการมองเห็นที่มีการเคลื่อนไหวช้า ๆ  และ การเลือกของเล่น การกระตุ้นการฟังเสียง หรือ ของเล่นที่มีการการกระตุ้นที่ใช้มือและปาก  เช่นของเล่น ที่สามารถเอาเข้าปากได้โดยไม่เกิดความอันตราย   ของเล่นที่เหมาะสม สำหรับเด็ก วัย 7 – 12 เดือน   ในช่วงอายุนี้นั้นเด็กนั้นจะเริ่มเคลื่อนไหวได้เองได้แล้ว และ เริ่มมีทักษะทางภาษมากขึ้น การที่เราจะเลือกของเล่น ให้กับเด็กในช่วงวัยนี้ การกระตุ้นประสาทต่าง ๆ สัมผัสด้านต่าง ๆ จะช่วยพัฒนาการที่ดีมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ของเล่นที่ส่งเสริมในการสัมผัสต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อและ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ และ ของเล่นเด็กเล็ก ที่มีการส่งเสริมสติปัญญา เช่นหนังสือภาพการตูน   ของเล่นที่เหมาะสม […]