ในแต่ระช่วงอายุของเด็ก เราควรเลือกของเล่นแบบไหนดี  

0 Comments
ของเล่นเด็กเล็ก

ในช่วงแต่ละอายุของเด็กนั้น จะมีการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นเข้าใจ และ เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาของเด็กนั้น เราจะสามารถเลือกซื้อของเล่นเด็กเล็ก  ได้อย่างถูกต้อง และ ที่สำคัญจะช่วยให้สามารถเลือกของเล่นที่สามารถเลือกการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าในแจ่ละช่วงอายุนั้นจะมีการพัฒนาในรูปแบบไหน และ เรานั้นจะเลือกของเล่นอย่างไรดี  

ของเล่นที่เหมาะสมสำหรับวัย 0-6 เดือน  

ของเล่นสำหรับเด็กในช่วงนี้นั้นเป็นช่วงแรกเกิด โดยของเล่นที่เหมาะสมกับของเล่นเด็กเล็ก การเลือกให้เหมาะสมนั้นจะเป็นการเลือกของเล่นที่มีการกระตุ้นการมองเห็น โดยเด็กในช่วงแรกเกิดนั้นอาจจะยังพัฒนาการไม่แข็งแรง การเลือกของเล่นที่มีการกระตุ้นการมองเห็นที่มีการเคลื่อนไหวช้า ๆ  และ การเลือกของเล่น การกระตุ้นการฟังเสียง หรือ ของเล่นที่มีการการกระตุ้นที่ใช้มือและปาก  เช่นของเล่น ที่สามารถเอาเข้าปากได้โดยไม่เกิดความอันตราย  

ของเล่นที่เหมาะสม สำหรับเด็ก วัย 7 – 12 เดือน  

ในช่วงอายุนี้นั้นเด็กนั้นจะเริ่มเคลื่อนไหวได้เองได้แล้ว และ เริ่มมีทักษะทางภาษมากขึ้น การที่เราจะเลือกของเล่น ให้กับเด็กในช่วงวัยนี้ การกระตุ้นประสาทต่าง ๆ สัมผัสด้านต่าง ๆ จะช่วยพัฒนาการที่ดีมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ของเล่นที่ส่งเสริมในการสัมผัสต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อและ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ และ ของเล่นเด็กเล็ก ที่มีการส่งเสริมสติปัญญา เช่นหนังสือภาพการตูน  

ของเล่นที่เหมาะสม สำหรับเด็ก วัย 1-2 ปี  

ในช่วงนี้นั้นการทรงตัว และ ภาษานั้น เป็นการพัฒนาที่ดีอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อ  การทรงตัว และ ภาษา กำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนาได้ดีอย่างมาก ดังนั้นของเล่นเด็กที่เหมาะสมกับในช่วงอายุนี้นั้น ควรเลือก ของเล่นที่มีการส่งเสริม การใช้กล้ามเนื้อ ที่สามารถจับ วาง ได้ หรือ ของเล่นที่มีการส่งเสริม การพัฒนาด้านภาษา และของเล่นที่มีการเสริมสร้างสติปัญญา เพื่อช่วยในการพัฒนา ได้ดีมากยิ่งขึ้น  

ของเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็ก วัย 2-3 ปี  

ในช่วงอายุช่วงนี้นั้นเป็นช่วงที่จะเริ่มเตรียมตัวเข้าโรงเรียน การเรียนรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างทากดังนั้นการเลือกของเล่นที่มีการฝึกกล้ามเนื้อต่าง ๆ การสร่งเสริมด้านภาษา และ ของเล่นที่มีการส่งเสริมสติปัญญา และ ของเล่นที่มีการ ส่งเสริมจินตนาการ และ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะช่วยให้ใน การเข้าโรงเรียนนั้นมีความเตรียมพร้อมมากขึ้น และ ช่วยให้การเริ่มการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าโรงเรียน  

ดังนั้นจะเห็นว่าในช่วงแต่ละอายุนั้นก็มีความแตกต่างกัน ในการเติบโต ดังนั้นในเรื่องของการเลือกของเล่น ให้เหมาะสมกับในช่วงอายุนั้นจะมีความสำคัญอย่างมาก และ ที่สำคัญนั้นหากว่าเรานั้นเลือกของเล่นที่เหมาะสมในช่วงแต่ละอายุนั้น จะช่วยให้สามารถพัฒนาได้ดี และทำให้ในการเข้าสังคมนั้นจะช่วยให้สามารถที่จะเข้าสังคมได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างมาก และทำให้การพัฒนานั้นมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ดี