วิธีการคำนวณในการสั่งปูนเทพื้นให้เทพื้นได้อย่างพอดีและเหมาะสม

Early Years Matters  » Lifestyle »  วิธีการคำนวณในการสั่งปูนเทพื้นให้เทพื้นได้อย่างพอดีและเหมาะสม
0 Comments
สั่งปูนเทพื้น

การคำนวณคิวปูนให้แม่นยำ จะสามารถช่วยให้ในการสั่งปูนเทพื้นพื้นไม่มีผิดพลาด เพื่อให้ได้ปริมาณที่พอดี ไม่ขาดและไม่เกิน ไม่ต้องเสียเงินและเสียเวลา และยังสามารถคำนวณราคาปูนตามงบประมาณที่ตั้งเอาวไว้ จากจำนวนของคิวปูนอีกด้วย 

วิธีการคำนวณในการสั่งปูนเทพื้นให้เทพื้นได้อย่างพอดีและเหมาะสม

1. การคำนวณตามพื้นที่

เพื่อให้ทราบขนาดคิวปูนที่ต้องการใช้ทั้งหมด เพราะการคำนวณปูนเทพื้นให้พอดี จะทำให้ให้สามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างได้ เช่น ขนาดเทพื้นที่โรงรถ จะมีความสูงโดยทั่วไปประมาณ 10 เซนติเมตร (0.10 เมตร) หรือ 15 เซนติเมตร (0.15 เมตร) ยกตัวอย่างคิวปูนที่สามารถเทพื้นได้พอดี คือ 1 คิว  โดยขนาด 0.3 x 3 x 0.3 (กว้างxยาวxสูง) ต้องการเทปูนจำนวน 4 เสา จึงต้องใช้คิวปูนจำนวน 1.8 คิว 

2. การคำนวณตามขนาดพื้นฐานหรือขนาดตัวอย่าง

การคำนวณคิวปูนในวิธีนี้ จะสามารถเป็นการนำเอาขนาดตามพื้นที่บ้านจัดสรร หรือตัวอย่างขนาดตามพื้นที่บ้านคนอื่น ที่มีความประสงค์อยากได้ขนาดประมาณนี้ หากสามารถขอขนาดตัวอย่างมาได้ จะง่ายต่อการคำนวณคิวปูนที่ต้องใช้ หรืออาจจะมีการคำนวณไว้แล้ว จึงง่ายต่อการนำมาเทพื้น เพราะไม่จำเป็นต้องมาคำนวณอีกรอบ เช่น 

ขนาดเทพื้นสำหรับทำที่นั่งเล่น โดยจะเทพื้นตามขนาดของบ้านจัดสรร คือ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร และ สูง 3 เมตร (0.3) จำนวนคิดปูนที่ต้องใช้ คือ 4.8 คิว เป็นต้น

3. การคำนวณตามงบประมาณ

หากมีการตั้งงบประมาณไว้ อาจจะใช้งบเป็นตัวตั้งในการคำนวณคิดปูน เพื่อให้ได้ขนาดตามงบที่วางไว้  เช่น 

ต้องการทำพื้นโรงจอดรถ โดยมีงบประมาณค่าปูน คือ 7,000 บาท สำหรับจอดรถ 2 คัน  ซึ่งราคาปูน 1 คิว จะอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาท จำนวนงบ 7,000 บาท จึงสามารถใช้ปูนได้ประมาณ 5 คิว จึงทำการคำนวณพื้นที่ว่าควรเทปูนในพื้นที่เท่าไหร่ ทดลองกำหนดพื้นที่ความกว้าง 5 เมตร ความยาว 5 เมตร และความสูง 2 เมตร (0.2 เซนติเมตร) คือ 5 x 5 x 0.2 = 5 คือ ใช้ปูนเทพื้นโรงจอดรถจำนวน 5 คิว ภายในงบ 7,000 บาท หากต้องการลดงบประมาณลง สามารถลดขนาดลงได้ จำนวนปูนที่ต้องใช้ก็จะลดลงตามไปด้วยซึ่งการจะคำนวณคิวปูนนั้นจะต้องทราบว่าจำนวนที่ต้องการในการสั่งปูนเทพื้นมีขนาดเท่าไหร่ โดยสามารถคำนวณเองได้ง่าย ๆ ตามวิธีในเบื้องต้น คือ ความกว้าง x ความยาว x ความสูง  (หน่วยเป็นเมตร)